Aktivity | PDF | Vybrané

Písmenkové puzzle

Písmena nás baví, a tak s nimi vymýšlíme všemožné aktivity. Jednou z nich je například písmenkové puzzle. Je to snadné! Ke každému slovu totiž máme předlohu. A slov je spousta. Můžeme mít tedy předloh kolik si jen zamaneme. Některá slova si již dítko pamatuje. Slovo pes našlo v knížce už ve dvou letech! Hlavní ale […]

Continue Reading